Club Alfa Romeo Finland ry - Perustettu 1979 - Web-sivut 1998 - Käyttöehdot Tunnistaudu(sukunimi etunimi tai jäsentunnus)
E10:n soveltuvuus Alfa Romeoihin
02.10.2010, Hakulinen Yrjö


E10 soveltuu seuraaviin Alfa Romeo-malleihin:
MiTo
159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6
Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6
Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6
8C: 4.7 32V

Luettelon tarkoitus
Tähän luetteloon on koottu tietoja enintään 10 % etanolia sisältävän bensiinin E10 soveltuvuudesta automalleihin. Tiedot on saatu Autotuojat ry:n jäsenyrityksiltä ja ne koskevat näiden yritysten Suomeen tuomia malleja. Luettelossa mainitaan ne mallit, joihin E10:n tiedetään soveltuvan jatkuvasti käytettynä.

On huomattava, että bensiinin soveltuvuus autoon määräytyy sekä oktaaniluvun että etanolipitoisuuden mukaan. Auton oktaanivaatimuksen on täytyttävä eikä etanolipitoisuus saa ylittää soveltuvuusrajaa. E10-bensiini tullee markkinoille pääosin 95-oktaanisena 95 E10 -bensiininä. 98 E5 -bensiiniä tulee olemaan tarjolla niitä autoja varten, jotka eivät voi käyttää E10-bensiiniä. Myös muut laatuyhdistelmät ovat markkinoilla mahdollisia.

Tässä luettelossa E10-bensiinin soveltuvuutta ei ole rajattu oktaaniluvun mukaan. Jos auton oktaanivaatimus ylittää 95, on E10-bensiinin käyttäjän varmistuttava oktaaniluvun riittävyydestä.

Edellytyksenä E10:n soveltuvuudelle autoyksilöön on aina, että polttoainejärjestelmän kaikki osat ovat laadultaan alkuperäistä vastaavia.

Kaikista Suomen autokannassa olevista automalleista ei ole saatavilla tietoja E10:n soveltuvuudesta. Tämä koskee erityisesti vanhoja tuotannosta poistuneita malleja. Näiden mallien kohdalla on ohjeena, että E10-bensiiniä ei tule käyttää. Sama ohje koskee luonnollisesti myös niitä autoja, joiden kohdalla E10:n soveltumattomuus on mainittu.
Jos jää epäselväksi, soveltuuko E10 käytettäväksi kuluttajalla olevassa autoyksilössä, on käännyttävä ensisijaisesti automerkkiä edustavan vähittäismyyjän puoleen ja toissijaisesti automallin maahantuojan puoleen.

http://www.e10bensiini.fi/e10-bensiinin_soveltuvuus/


E10-bensiinin_soveltuvuus_henkiloautoihin_10_09_2010.pdf